Danmark skal sende mere affald til genanvendelse - nærmere bestemt 50% af husholdningsaffaldet i 2022. For at opfylde dén ambition indfører mange kommuner i hele landet affaldssortering hjemme ved husstanden. Til oktober 2018 sker det også i Hjørring og Brønderslev kommuner.

Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune får alle énfamiliehuse to to-delte containere derhjemme:

  • en to-delt container til hhv. restaffald (skrald) og madaffald - erstatter den skraldespand, du har i dag
  • en to-delt container til hhv. papir og til plast & metal

Containerne leveres, så de er klar til brug i oktober 2018. Containeren til restaffald og madaffald tømmes hver 14. dag - containeren til papir og til plast & metal tømmes en gang hver 4. uge.


Demo-model (den, der bruges i Vrå-forsøget) af de nye containere i Hjørring Kommune. Erstatter nuværende container til restaffald/skrald.

Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune får alle énfamiliehuse en ny to-delt container derhjemme til hhv. papir og til plast & metal. Derudover beholder man sin nuværende skraldepand til restaffaldet.

Containerne leveres, så de er klar til brug i oktober 2018. Containeren til restaffald vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. Containeren til papir og til plast & metal tømmes en gang hver 4. uge. Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere.Demo-model (den, der bruges i Vrå-forsøget) af den nye container i Brønderslev Kommune. Kombineres med eksisterende container til restaffald/skrald.

Hvad sker der med affaldet?

Det affald, du sorterer, køres til særskilt behandling på hvert sit anlæg:

  • papir køres til AVV, hvor det presses i baller og sendes videre til genanvendelse i papirindustrien
  • plast & metal køres til et sorteringsanlæg, hvor det opdeles i forskellige plast- og metaltyper, før det sendes videre til genanvendelse
  • madaffald (indsamles kun i Hjørring Kommune) sendes til et forbehandlings-anlæg, hvor plast og andet frasorteres, inden affaldet kan omdannes til biogas og gødning
  • restaffald køres til AVVs Energianlæg, hvor det brændes og omdannes til fjernvarme og elektricitet

Skoler, spejdere og andre kan bestille et besøg af Sorteringsbillen og få mere information om, hvad der egentlig sker med det sorterede affald.

Svar på dine spørgsmål

Når containerne køres ud i oktober 2018, vil du få mere information om, hvordan du skal sortere. Få svar på ofte stillede spørgsmål på Hjørring Kommunes hjemmeside - og på Brønderslev Kommunes hjemmeside