Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Vinduer med trærammer
  • Døre med trærammer 

Denne sortering findes kun på følgende genbrugspladser:

På alle øvrige pladser henvises Vinduer med træ-rammer til brændbart affald!


Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Midtjysk Flaske Central (MFC A/S)


Hvad sker der med affaldet:

Vinduer og døre med trærammer kan, hvis de er fra før 1977, indeholde det farlige stof PCB. Derfor sender AVV alle vinduer med trærammer (uanset alder) til specialbehandling. Derfor skal vinduer og døre med trærammer udsorteres. Vinduerne med trærammer transporteres til Midtjysk Flaske Central hvor glasset og trærammerne adskilles. Glasset sendes til genanvendelse mens trærammerne sendes til destruktion (forbrænding) hos Ekokem (tidligere kommunekemi).


Miljø:

Fremstilling af glas, hvor genbrugsglas indgår, kræver mindre energi end fremstilling af glas udelukkende fra nye råmaterialer. Det farlige stof PCB bliver tilintetgjort ved forbrænding hos Ekokem (tidligere Kommunekemi).


Sikkerhed:

Vær varsom med glas. Forsøg ikke at adskille glas og ramme, da der er stor risiko for snit-skader.


Øvrigt: