Affald til AVV-sortering er affald der IKKE er sorteret i "rene" fraktioner, som du kan se i vores sorteringsvejledninger.

Når du afleverer et læs, skal du altid være opmærksom på, om affaldet evt. omklassificeres til AVV-sortering!!


Affald til AVV-sortering

Affaldet stammer ofte fra oprydninger, bygningsrenovering og -nedrivning men kan forekomme ved alle affaldstyper!

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

 Pris: 950 kr. pr. ton


 

Priserne er sidst opdateret den 15. juli 2016 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.