Danmark skal sende mere affald til genanvendelse - nærmere bestemt 50% af husholdningsaffaldet i 2022. For at opfylde dén ambition indfører mange kommuner i hele landet affaldssortering hjemme ved husstanden. Til oktober 2018 sker det også i Hjørring og Brønderslev kommuner.

Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune får alle énfamiliehuse to to-delte containere derhjemme:

  • en to-delt container til hhv. papir og til plast & metal
  • en to-delt container til hhv. restaffald (skrald) og madaffald - erstatter den skraldespand, du har i dag

Containerne leveres, så de er klar til brug i oktober 2018. Containeren til papir og plast & metal tømmes hver 4. uge, containeren til restaffald og madaffald tømmes hver 14. dag.


Sådan ser de to nye containere til hhv. papir og plast & metal og restaffald og madaffald ud. Erstatter nuværende container/stativ til restaffald.
Målene er 71 cm bred x 103 cm høj. Se flere detaljer på målene her.

Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune får alle énfamiliehuse en ny to-delt container derhjemme til hhv. papir og til plast & metal. Derudover beholder man sin nuværende skraldepand til restaffaldet.

Containerne leveres, så de er klar til brug i oktober 2018. Containeren til papir og til plast & metal tømmes en gang hver 4. uge. Containeren til restaffald vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere.Sådan ser den nye container til papir og plast & metal ud. Målet er 71 cm x 103 cm. Kombineres med eksisterende container til restaffald/skrald.
Se flere detaljer på målene her.

Hvad sker der med affaldet?

Det affald, du sorterer, køres til særskilt behandling på hvert sit anlæg:

  • papir køres til AVV, hvor det presses i baller og sendes videre til genanvendelse i papirindustrien
  • plast & metal køres til et sorteringsanlæg, hvor det opdeles i forskellige plast- og metaltyper, før det sendes videre til genanvendelse
  • madaffald (indsamles kun i Hjørring Kommune) sendes til et forbehandlings-anlæg, hvor plast og andet frasorteres, inden affaldet kan omdannes til biogas og gødning
  • restaffald køres til AVVs Energianlæg, hvor det brændes og omdannes til fjernvarme og elektricitet

Skoler, spejdere og andre kan bestille et besøg af Sorteringsbillen og få mere information om, hvad der egentlig sker med det sorterede affald.

Svar på dine spørgsmål

Når containerne køres ud i oktober 2018, vil du få mere information om, hvordan du skal sortere. Få svar på ofte stillede spørgsmål på Hjørring Kommunes hjemmeside - og på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Bor du i boligforening?

Medarbejdere fra AVV og de to kommuner besøger i øjeblikket boligforeninger for at afklare behov og muligheder for fælles indsamlingsløsninger. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne AVV på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.