Danmark skal sende mere affald til genanvendelse - nærmere bestemt 50% af husholdningsaffaldet i 2022. For at opfylde dén ambition indfører mange kommuner i hele landet affaldssortering hjemme ved husstanden.
I 2018 sker det også i Hjørring og Brønderslev kommuner.

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune har siden 2014 gennemført et forsøg i Vrå med affaldssortering ved husstanden. Med afsæt i de erfaringer indføres i 2018 affaldssortering i hele Hjørring Kommune. I Vrå sorterer borgerne affaldet i to containere med hver to rum til hhv. resteaffald/madaffald og papir/plast & metal. Ordningen for hele Hjørring Kommune vil lægge sig tæt op ad.
Læs mere om affaldssortering derhjemme på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune forbereder ligeledes indførelse af affaldssortering ved husstanden. Mere information følger.