I regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev det i 2020 offentliggjort, at vi fremover skal sortere endnu mere affald hjemme ved husstanden. Den nye affaldssortering skal være ens over hele landet, og det skal ske i et nyt system, hvor affaldet skal indsamles i ti affaldsfraktioner. Den nye ordning skal føre til mere genanvendelse og mindre CO2-udledning.

Vi er godt med

Udvidelsen betyder dog ikke, at du skal have ti nye containere stående ved hver enkelt husstand, for i Hjørring Kommune er vi allerede godt med. Vi indsamler nu syv fraktioner, og vi forventer, at vi kan udbygge den eksisterende ordning uden at det vil kræve flere containere. Det samme gør sig gældende i Brønderslev Kommune, hvor man i løbet af 2022 kommer på samme niveau som i Hjørring med indsamling af både madaffald og farligt affald.

Forsøgsprojekt

Før den endelige affaldssortering bliver udrullet i Hjørring og Brønderslev kommuner, etableres der et forsøgsprojekt med indsamling af mad- & drikkekartoner og pap i et geografisk afgrænset område.

Forsøgsprojektet har til formål at afdække container-kapaciteten og tømningsfrekvensen. På denne måde kan vi nemlig tilpasse og forberede den endelige sorteringsløsning bedst muligt.

Inden sorteringsløsningen med de ti affaldssorteringer er på plads i AVV's ejerkommuner, kan du holde dig opdateret på denne side eller på vores Facebook-kanal "AVV - Oplevelser med affald".

Den kommende affaldssortering består af følgende affaldsfraktioner: