Danmark skal sende mere affald til genanvendelse - nærmere bestemt 50% af husholdningsaffaldet i 2022. Til gavn for miljøet og samfundsøkonomien, så vi bedre kan udnytte værdierne i affaldet. For at opfylde dén ambition indfører mange kommuner i hele landet affaldssortering hjemme ved husstanden. Til oktober 2018 sker det også i Hjørring og Brønderslev kommuner.

I Brønderslev Kommune får alle énfamiliehuse en ny to-delt container derhjemme til hhv. papir og til plast & metal. Derudover beholder man sin nuværende skraldepand til restaffaldet.

Containerne leveres, så de er klar til brug i oktober/november 2018. Containeren til papir og til plast & metal tømmes en gang hver 4. uge. Containeren til restaffald vil indtil videre blive tømt med den samme frekvens som hidtil. 

Containeren har disse mål:

Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. Medarbejdere fra AVV og de to kommuner besøger i øjeblikket boligforeninger for at afklare behov og muligheder for fælles indsamlingsløsninger. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne AVV på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.

Sortering derhjemme

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.
Er du interesseret i en udvidet sorteringsvejledning, så klik her.

Svar på dine spørgsmål

Sammen med den nye container modtager du en affaldshåndbog og sorteringsvejledningen ovenfor på papir. Materialerne sidder i låget på containeren. Bor du i boligforening eller etageejendom, bliver de samme materialer omdelt i din postkasse.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål om den nye ordning - se kommunens hjemmeside her.

Mød kommunen og AVV

Mød os og få personligt svar på dine spørgsmål. Vi er til stede ved disse kommende arrangementer i Brønderslev Kommune:

  • Brønderslev Bæredygtighedsfestival 31/8
  • St. Brønderslev Marked 2/9
  • Balloon Night i Dronninglund 28/9

Se affaldshåndbog - klik på billedet nedenfor 

Ønsker du at printe egne klistermærker til din sortering indenfor? Klik her