Danmark skal sende mere affald til genanvendelse - nærmere bestemt 50% af husholdningsaffaldet i 2022. Til gavn for miljøet og samfundsøkonomien, så vi bedre kan udnytte værdierne i affaldet. For at opfylde dén ambition indfører mange kommuner i hele landet affaldssortering hjemme ved husstanden. Til oktober 2018 sker det også i Hjørring og Brønderslev kommuner.

I Hjørring Kommune får alle énfamiliehuse to to-delte containere derhjemme:

  • en to-delt container til hhv. papir og til plast & metal
  • en to-delt container til hhv. restaffald (skrald) og madaffald - erstatter den skraldespand, du har i dag

Containerne leveres, så de er klar til brug i oktober 2018. Containeren til papir og plast & metal tømmes hver 4. uge, containeren til restaffald og madaffald tømmes hver 14. dag.

Containeren har disse mål:

Bor du i boligforening?

Bor du i boligforening eller etageejendom, vil du skulle sortere de samme typer affald, men i en anden slags containere. Medarbejdere fra AVV og de to kommuner besøger i øjeblikket boligforeninger for at afklare behov og muligheder for fælles indsamlingsløsninger. En mulighed er bl.a. nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her om nedgravede affaldsløsninger - og kontakt gerne AVV på tlf. 9623 6644 eller din kommune, hvis du vil vide mere.

Sortering derhjemme

I korte træk sorteres affaldet, som du ser det ovenfor.
Har du brug for en større udgave af sorteringsvejledningen, kan du printe den i A3-format her.

Udvidet sorteringsvejledning

Vi har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de fire sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Klik her for at se den udvidede sorteringsvejledning.

Svar på dine spørgsmål

Sammen med den nye container modtager du en affaldshåndbogen (nedenfor) og sorteringsvejledningen (ovenfor) på papir. Materialerne sidder i låget på containeren. Bor du i boligforening eller etageejendom, bliver de samme materialer omdelt i en køkkenspand, der bliver leveret på din adresse.

På Hjørring Kommunes hjemmeside finder du desuden svar på en lang række spørgsmål - klik her og se Hjørring Kommunes svar på Ofte Stillede Spørgsmål.

Se affaldshåndbogen - klik på billedet nedenfor 

Ønsker du at printe egne klistermærker til din sortering indenfor? Klik her

Mød kommunen og AVV

Mød os og få personligt svar på dine spørgsmål. Vi er til stede ved disse kommende arrangementer i Hjørring Kommune:

  • Hjørring LIVE 7/9
  • Workshop på Hjørring Bibliotek Metropol 15/9
  • Open by night 28/9