Madspild – et af de store affaldsproblemer i vores del af verden. Et ærgerligt tab af ressourcer og penge. Men hvorfor opstår det, og hvad kan vi gøre ved det? Ny, nordjysk forskning giver et svar på dét spørgsmål. Forskningen er blevet til i samarbejde mellem Affaldsselskabet AVV og Aalborg Universitet, som de sidste tre år har haft ph.d-forsker Thomas Dyrmann Winkel til at undersøge problemstillingen.

Thomas D. Winkel forsvarede for nylig sin afhandling ”Madspild i familier” på Aalborg Universitet. Afhandlingen beskriver hans intensive studie i, hvilke faktorer der spiller ind, når halvspiste måltider og levnede madpakker hvert år medvirker til et madspild på cirka 100 kg for en gennemsnitlig dansk husstand. Ved at følge, registrere og kortlægge seks familiers måltider og indkøb nåede Thomas frem til, at madspildet opstår i en vekselvirkning mellem hverdagens organisering (eller mangel på samme) og de vaner og holdninger, der hersker i familien. Bl.a. er forskellige holdninger i hjemmet til, hvad der er sund og lækker mad, en årsag til madspild, ligesom madplaner både forhindrer og skaber madspild, alt efter om de tager højde for en omskiftelig hverdag.

I tråd med erfaringer fra Nulskrald
Thomas D. Winkel har gennemført undersøgelserne i forbindelse med sin ansættelse som erhvervs-ph.d-studerende hos AVV. Hos AVV har vi tidligere haft fokus på madspild i forbindelse med projektet Nulskrald, hvor familier nedbragte mængden af skrald betydeligt ved blandt andet at sætte ind mod madspild. I de mest effektive tilfælde har det vist sig, at en familie kunne spare op mod 1.500 kr. om måneden ved bedre organisering og planlægning af madforbruget. Den nye forskning ligger fint i tråd med disse erfaringer. AVVs direktør Steen Madsen siger:
”Nulskrald har vist os, at borgerne gerne forholder sig til – og handler på – hvor meget affald de producerer. Thomas’ forskning er et konkret redskab til at øge borgere og andre aktørers  bevidsthed om madspild – og derigennem også sætte fokus på ressourcerne i det øvrige affald.”

Thomas D. Winkels forskning er mundet ud i diskussionsværktøjet NulMadspild. Værktøjet tages i brug til efteråret, hvor AVV inviterer borgere i Hjørring og Brønderslev til en workshop om madspild – med diskussion og smagsprøver på lækker restemad.

Gavnlig alliance mellem affald og forskning
AVVs ansættelse af ph.d-studerende Thomas D. Winkel er et udbytte af affaldsselskabets samarbejdsaftale med Aalborg Universitet – et samarbejde, der blev indledt i 2013 og udover ph.d.-forløbet har resulteret i flere projekter med studiegrupper og ressourcetænketanken Nulskrald. Steen Madsen fortæller: ”Affaldsområdet har gavn af det analytiske blik, som forskningen kaster på feltet. Det sætter affald som fænomen ind i en større, samfundsmæssig sammenhæng, og det hjælper os til at udvikle fremtidens affaldsordninger klogest muligt.”

Thomas D. Winkels projekt er i øvrigt blandt de få erhvervs-ph.d’er, der – med støtte fra Innovationsfonden – årligt udklækkes i Region Nordjylland. I Region Hovedstanden ligger tallet typisk ca. 10 gange højere. Ph.d.-projektet blev gennemført på normeret tid.