Hvert år modtager vi store mængder hårde hvidevarer fra vores 18 genbrugspladser. De fleste ender bare i skrotcontaineren, men det er synd, for helt op mod 25% fungerer faktisk stadig, eller kan med små greb få et forlænget liv. Derfor har vi startet et forsøgsprojekt i samarbejde med den private virksomhed "De Grønne Hvidevarer". Formålet er at undersøge, om man kan mindske miljøbelastningen og spare på ressourcerne ved at forlænge de bedste hvidevarers levetid.

Rent praktisk sker ”genfødslen” ved at sælge dem i AVVs Genbrugsbutik efter kontrol, eventuel reparation og registrering. De brugte hårde hvidevarer sælges med seks måneders garanti.

Meningsfuld beskæftigelse

Alle hvidevarer testes udførligt i et værksted med uddannet fagpersonale med mange års erfaring. Hvidevarerne er i sagens natur ikke de nyeste modeller og kan også være både skrammede og slidte – men de virker som de skal, og prisen er sat derefter. Samtidig giver test og reparation mulighed for, at folk på kanten af arbejdsmarkedet kan prøve kræfter med et meningsfyldt arbejde gennem et praktikforløb.  Vi har i forvejen succes med værksteder for tekstiler, møbler og cykler, der er for gode til at skrotte.

Projektet støttes økonomisk af Nordisk Ministerråd, som er interesseret i at få dokumenteret, hvor meget affald der kan forebygges, og hvordan et samarbejde mellem det offentlige og det private kan organiseres. Af miljømæssige hensyn prioriteres direkte genbrug højere end skrotning og omsmeltning.  

Se vores projekt-video her: