Vi modtager ikke affald (bygningsdele, inventar mm) fra minkfarme på genbrugspladserne, da det i karakter og mængde ikke svarer til husholdningernes.

Affaldet skal afleveres direkte til modtageanlæg (deponi, energianlæg eller private genanvendelsesvirksomheder), derved udgås også unødvendig håndtering og evt. smitterisiko.

Affald til Energianlægget skal afleveres efter kl. 18.00. Kontakt vejekontoret forud for aflevering for aftale om indvejning. Tlf.: 9623 6623 mandag -torsdag 7:00 – 15:30 og fredag 7:00 - 15:00.

Har du spørgsmål, så kontakt os: 

Tlf. 9623 6644

Mail: affald@avv.dk