De massive snemængder, der er faldet i Vendsyssel, påvirker desværre også dagens affaldsindsamling. Indsamlingen af papir og pap samt plast, metal & mad- og drikkekartoner er blevet indstillet i både Hjørring og Brønderslev kommuner. Affaldet bliver i stedet hentet i løbet af ugen, når vejene er blevet mere fremkommelige.

Er din adresse berørt, modtager du en SMS direkte fra kommunerne.

Hjælp din skraldemand, når han skal tømme din container:

  1. Ryd adgangsvejen for sne og is
  2. Brug salt eller sand
  3. Er vejen ikke ryddet – så kør dine container ud til skel.