Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Hele eternitplader, skal stables forsigtigt i containeren så risikoen for brud mindskes
  • Knækkede eternitplader
  • Stumper og stykker af eternitplader (indpakket i poser)

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

AVVs Miljøanlæg


Hvad sker der med affaldet:

Pladerne (hele, knækkede eller stumper og stykker) lægges i deponi. Der lægges et lag rent jord over pladerne når de er lagt ud.


Miljø:

Eternitpladser udgør ingen risiko for miljøet.


Sikkerhed:

Genbrugspladserne må modtage alle typer eternit/asbest.
Borgeren skal selv stable pladerne i containeren
Der må ikke foretages tørfejning omkring containeren med eternitplader

Kontakt pladsmanden inden aflevering.


Øvrigt:

Der kan udstedes dokumentation for aflevering af eternit