Vi skelner mellem hvidevarer til skrot og hvidevarer til genbrug og reparation. Følgende vejledning dækker hvidevarer til genbrug og reparation.

Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 • Hvidevarer yngre end 10 år
 • Hårde hvidevarer af kvalitetsmærker (Asko, Miele, Siemens, Bosch, AEG, Electrolux, Gorenje, Whirlpool, Blomberg eller Bauknecht)
 • Eksempler: 
  • Frysere
  • Komfurer
  • Køleskabe
  • Ovne
  • Tørretumbler
  • Vaskemaskiner

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 • Hårde hvidevarer, der er ældre end 10 år
 • Hårde hvidevarer, der vurderes ikke at kunne sælges efter reparation
 • Apparater indeholdende madvarer - madvarer skal fjernes og indholdet skal afleveres med dagrenovationen eller til Nordværks energianlæg

Er du i tvivl kan du altid henvende dig hos en af vores genbrugsvejledere på genbrugspladserne


Modtagere af affaldet:

Nordværks genbrugsbutik. 


Hvad sker der med affaldet:

Direkte genbrugelige hårde hvidevarer istandsættes af Nordværks projekt Godt gjort og sælges videre i Nordværks Genbrugsbutik (link). 

Fra hårde hvidevarer, som ikke kan genbruges kan materialerne udvindes. Hvidevarerne sendes til videre behandling på godkendte virksomheder udpeget af branchen. Efter demontering af komponenter med miljøfarlige stoffer knuses hvidevarerne, så materialerne kan sorteres og genanvendes.

Bortskaffelsen af hårde hvidevarer hører under WEEE-ordningen.


Miljø:

WEEE-ordningen omfatter et producentansvar. Det vil sige, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af el-skrot. WEEE-ordningen har sit udspring i fælles EU-regler og har til formål at begrænse mæng-den af el-skrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra. 


Sikkerhed:

Pas på tunge løft – løftevogne og sækkevogn findes på genbrugspladsen.


Øvrigt:

I helt særlige tilfælde, hvor indholdet er for beskidt/inficeret til at tømme, kan apparatet med indhold – efter aftale – afleveres på Nordværks Genbrugscenter, som sørger for at transportere det til energianlægget.