Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Dagrenovation (restaffald) fra sommerhuse

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

  • Storaffald - skal sorteres i respektive containere
  • Genanvendeligt affald - skal sorteres i respektive containere eller rum til møbler og brugsting
  • Farligt affald (farligt affald)

Modtagere af affaldet:

AVVs Energianlæg


Hvad sker der med affaldet:

Restaffaldet brændes og energien nyttiggøres til el og fjernvarme.
Slagger fra forbrændingsprocessen anvendes som fyldsand i forbindelse med anlægsprojekter. Inden slaggen kan anvendes, frasorteres jern og metaller til genanvendelse og der udtages prøver af slaggen, som er bestemmende for hvor slaggen kan anvendelse.

Det materiale som fjernes fra røgen og røgrensningen sendes til deponering i udlandet.


Miljø:

Ved at anvende affaldet som brændsel i kraftvarmeproduktion, udnyttes affaldets energi og behovet for afbrænding af fossilebrændsler reduceres.


Sikkerhed:

Ingen særlige forhold.


Øvrigt:

Kun genbrugspladserne i sommerhusområderne kan modtage dagrenovation/restaffald.

Følgende genbrugspladser yder denne service: Hirtshals, Bindslev, Vennebjerg, Løkken og Børglum.

Restaffald, som kan indeholde madvarer, ønskes ikke i de store containere til brændbart affald, da dette ofte mellemlagres.