Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:


Hård PVC

  • Alle former for Hård PVC
  • Drænrør, kloakrør 
  • Kabelbakker
  • Tagrender, nedløbsrør og bøjninger
  • Plastdøre og vinduer uden glas

 


Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 


Modtagere af affaldet:

 

Plasten sendes til RGS 90


Hvad sker der med affaldet:

 

Plast bliver sendt til virksomheder, som granulerer eller neddeler plasten. Plasten afsættes derefter til virksomheder, som genanvender plasten i deres produktion.

 

 


Miljø:

 

PVC er en forkortelse af PolyVinylChlorid. Under afbrænding af PVC frigøres der saltsyre, som bevirker at energianlægget skal tilsætte kalk til røgen for at neutralisere syren.

 

Plast er et olieprodukt, der kan genanvendes (omsmeltes) uendeligt mange gange, uden at det mister sin kvalitet. 


Sikkerhed:

 


Øvrigt: