Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Blade
  • Buske
  • Græsafklip
  • Hækafklip
  • Nedfaldsfrugt
  • Små rødder
  • Ukrudt

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

AVVs Miljøanlæg Rønnovsdal, Miljøanlæg Stadevej eller Affaldscenter Dronninglund
 


Hvad sker der med affaldet:

Haveaffaldet komposteres på AVVs Miljøanlæg. I løbet af 1-2 år er haveaffaldet omsat og komposten er klar til udlevering til borgerne.


Miljø:

Næringsstofferne i haveaffaldet tilbageføres til jorden sammen med komposten. Endvidere giver komposten struktur til jorden.


Sikkerhed:


Øvrigt: