Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Røgalarmer

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

DanWEEE Recycling A/S 


Hvad sker der med affaldet:

Røgalarmerne transportres til behandlingsanlæg, hvor de adskilles og materialerne genanvendes.
Bortskaffelse af røgalarmer hører under WEEE-ordningen.


Miljø:

WEEE-ordningen omfatter et producentansvar. Det vil sige, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af el-skrot. WEEE-ordningen har sit udspring i fælles EU-regler og har til formål at begrænse mæng-den af el-skrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra. 


Sikkerhed:

Ingen bemærkninger


Øvrigt:

Batterierne skal fjernes inden bortskaffelse