Nulskrald er visionen om et liv uden skrald. Om et liv, hvor vi forsøger at forebygge affald – og sørger for, at det affald, som vi ikke kan undgå at skabe, bliver sorteret så det kan gå til genanvendelse eller direkte genbrug. Nulskrald er nærmest blevet til en tankegang hos AVV. En tilgang til, hvordan vi som individer – og i fællesskab med andre – med en lille indsats kan gøre en stor forskel for miljøet. Og måske endda få øget livskvalitet ud af det.

Startede som pilotprojekt

Nulskrald startede i 2013 som et pilotprojekt på fem uger for 105 familier i Brønderslev og Hjørring. Projektet fortsatte i 2014 i landsbyen Tversted, der gennem et helt år havde fokus på at forebygge og sortere affald – med afsæt i byens sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs rapporterne om de to projekter her:

 

Find Nulskrald på Facebook

Følg med på Nulskralds Facebook-side, hvor over 12.000 brugere fra hele landet udveksler idéer til bæredygtig levevis.