AVV har defineret et værdisæt, som vi aktivt bruger til at arbejde ud fra. Både når der skal træffes store beslutninger og i den daglige praksis, hvor de fungerer som fyrtårne og holder os fast på at være førende inden for bl.a. bæredygtige affaldsløsninger.

Vores værdier er:

Tænk miljøet først
AVV har fokus på at drive en forretning, hvor miljøet er tænkt ind i alt, hvad vi foretager os, og hvor alle certificeringer og godkendelser er i orden. Vi arbejder - med afsæt i affaldshierarkiet - for forebyggelse, direkte genbrug og genanvendelse, og vores mål er at omdanne affald til nye ressourcer. Vi finder hele tiden på nye måder at genanvende på for at gå forrest og undgå deponering – det er bedst for miljøet!

Vær på forkant
Siden selskabets etablering i 1988 har innovation stået på AVVs dagsorden.  Vi holder aldrig op med at udfordre os selv eller branchen gennem forskning, nytænkning og udvikling af nye metoder og tilgange. Vi hviler på et sundt økonomisk grundlag og arbejder også indadtil med at sammensætte et hold, som på baggrund af mangfoldighed og respekt kan fremme innovation og vækst.

Tag ansvar
AVV tager sit ansvar som medspiller i affaldsbranchen seriøst. Vi går forrest og hjælper vores borgere og virksomheder med at spare naturressourcer og reducere klimapåvirkning. Vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør, samtidig med at vi spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet som en socialt ansvarlig virksomhed. Vi er rummelige og tager os af vores medarbejdere – også dem med særlige behov.

Vis respekt
AVV er vores medarbejdere, for det er i høj grad dem, der møder vores borgere og samarbejdspartnere. Vi har stor respekt for den enkelte, for miljøet, naturen og ikke mindst hinanden som kolleger. Vi arbejder aktivt med begreber som sundhed, trivsel og mangfoldighed, fordi vi ønsker, at alle får indflydelse og engagerer sig. Vi tror på, at det skaber følelsen af at være en respekteret og værdsat medarbejder.