AVV samarbejder med Aalborg Universitet og har gennemført forløb med to erhvervs-PhD-studerende: Thomas Dyrmann Winkel og Kristina Overgaard Zacho. Thomas afsluttede og forsvarede i foråret 2017 sit forskningsprojekt, og Kristina afsluttede sit projekt ved udgangen af 2017. Med tilknytningen af forskere har vi ønsket at anlægge en mere videnskabelig tilgang til mange af AVVs nye tiltag, f.eks. Nulskrald, genbrug og upcycling. Og så har vi gerne villet medvirke til at skabe ny viden, der kan udvikle affaldssektoren i en mere bæredygtig retning.

Fokus på madspild og affaldsforebyggelse

De to PhD-projekter har adresseret emnerne Madspild og Affaldsforebyggelse. Hverken madspild eller affaldsforebyggelse er p.t. en del af affaldssektorens kerneopgaver. Men da miljøgevinsterne ved at reducere madspildet og affaldet er store, er det værd at undersøge mulighederne for at øge indsatsen på disse områder.

Videnskabelig tilgang til praksis

Det, der kendetegner et PhD-projekt, er, at man går videnskabeligt til værks i produktionen af ny viden om et givent emne. Det betyder mere konkret, at man arbejder ud fra en eller flere videnskabelige metoder. Det skal sikre, at de resultater, vi når frem til, er så repræsentative som muligt og ikke bare noget, vi tror eller synes.

Du kan læse mere om projekterne her:
• Projekt om affaldsforebyggelse  
• Projekt om madspild

Film om AVVs erhvervs-PhD'ere

Hør AVVs direktør Steen Madsen fortælle, hvorfor AVV har valgt at tilknytte erhvervs-PhD'er. Filmen er produceret af Aalborg Universitet.