I dag arbejder kommunale affaldsselskaber kun i mindre grad med forebyggelse. De har fokus på at indsamle og behandle affaldet, så materialerne i affaldet kan bruges igen, hvis der er miljømæssige fordele ved det. Men affaldsmængderne stiger, og selvom det er godt at genanvende materialerne i affaldet, er det endnu bedre, hvis affaldet slet ikke blev skabt. Hvordan vi kan undgå, at affaldet overhovedet bliver skabt, var omdrejningspunktet for Kristina Overgaard Zachos projekt. Udover affaldsforebyggelse indgik også genbrug som en del af projektet, da genbrug forlænger produkters levetid og udskyder tidspunktet for affaldsdannelse.

Eksperimenter og aktiviteter

Som led i projektet indsamledes der viden fra hele verden om, hvordan man kan forebygge affald. Derudover foretog vi selv nogle eksperimenter, som blev fulgt af Kristina. Resultaterne blev analyseret og bearbejdet, og på den måde skabte vi selv ny viden om affaldsforebyggelse, som vi deler med andre. Af aktiviteter, som indgik i dette projekt, kan nævnes:

Kristina har en uddannelsesmæssig baggrund inden for geografi, miljøplanlægning og bæredygtighed fra Aalborg Universitet.
Ønsker du mere viden om PhD-projektet om affaldsforebyggelse, er du velkommen til at kontakte Kristina på koz@avv.dk.