AVV samarbejder med Svendborg-firmaet Gamle Mursten om genbrug af mursten. Vi indsamler stenene og begynder i den nærmeste fremtid at rense dem på et anlæg i Vendsyssel. For nylig fik Gamle Mursten lovning på en fin anerkendelse, nemlig CE-mærket, der garanterer produktets kvalitet som byggemateriale.

Tillid til genbrugsmaterialer

TV Avisen på DR viste den 23. januar 2018 et indslag om Gamle Mursten, hvor den cirkulære idé med projektet bliver fint forklaret af miljømyndigheder, arkitekter og producenter. Indslaget viser bl.a., hvordan de nedbrudte mursten fra en skole i Silkeborg genopstår som nybygget skole i København. En konsulent fra Miljøstyrelsen fortæller i indslaget, at den europæiske kvalitetsgodkendelse af gamle mursten, CE-mærkningen, er et væsentligt gennembrud for genbrugsmaterialer i byggebranchen. Det skaber nemlig tillid til, at produktet er velegnet til nybyggeri. 

Gamle Mursten i Nordjylland

AVV har gennem de sidste par år samarbejdet med Gamle Mursten for at styrke det lokale genbrug af mursten. Filosofien er, at mursten fra nordjyske nedrivningsprojekter skal genbruges og komme nordjyderne til gode. I løbet af de kommende måneder åbner således en lokal afdeling af Gamle Mursten, i et samarbejde mellem AVV, Gamle Mursten i Svendborg og Den Sociale Kapitalfond. Projektet skal både styrke miljøet og det rummelige arbejdsmarked, da de ansatte i en vis udstrækning vil blive mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.