Genbrugspladserne har lukket lige nu og vi ved, at det skaber debat. Det er forståeligt. Nedenfor er et bud på, hvad man gør i denne situation. 

Vi håber på forståelse fra alle i denne særlige situation. Vi glæder os til, at tingene igen bliver mere normale og kan byde velkommen på vores genbrugspladser igen. Der bliver travlt og det ser vi frem til.

Løsninger lige nu:

Først og fremmest: Affaldet kan uden problemer opbevares ved boligen i en længere periode.

Har man som privatperson store mængder affald, som man ikke kan eller vil opbevare hos sig selv indtil vi igen åbner genbrugspladserne, kan man eventuelt overveje at leje en vognmand, som har erhvervsadgang til genbrugspladserne. Det kunne man for eksempel koordinere sammen med naboer eller grundejerforeninger, så man ikke står med udgiften og besværet alene.

Der findes også mange kreative måder at minimere sit affald på, som man ellers ville have kørt på genbrugspladsen. Man kan eventuelt starte op på at lave sit eget kompost ud af haveaffald eller lade sine børn bygge huler af tomme papkasser. 

To genbrugspladser og to miljøanlæg holder nødåbnet for erhverv. Det er de, da vi vil gøre hvad vi kan for at understøtte fortsat aktivitet i den private sektor. Såfremt man som erhvervsdrivende ønsker at have adgang til pladserne, skal man (som altid) være med i ordningen ”Mærk Affaldet”. Det er muligt for virksomheder at melde sig til den. Læs mere her https://www.avv.dk/virksomheder/maerk-affaldet-virksomheder-paa-genbrugspladsen/

Hvorfor er der lukket?

AVV I/S er et kommunalt ejet affaldsselskab og er derfor underlagt de samme regler, som andre offentlige institutioner og virksomheder. Det betyder, at alle de funktioner, der ikke er kritiske skal lukkes ned. Derfor har vi valgt, at lukke vores genbrugspladser, da vi ikke anser dem for værende kritiske funktioner på den korte bane. Det har vi gjort for at tage et medansvar i samfundet og for at bryde smittekæden i forhold til Corona. Det er et forsøg på at passe på ”Du og jeg”. Mange af vores kollegaer i branchen har valgt den samme strategi.

Energianlæg kører og affald hentes ved borgerne

Der er også funktioner, som i vores nødberedskabsplan er kategoriseret som værende kritiske og disse funktioner driftes stadig trods krisen. Det er blandt andet vores Energianlæg, hvor vi producerer varme og el og det er vores indsamlingsordning af affald hos husstandene.

Der bliver fortsat hentet affald ved borgerne. Restaffald kan tiltrække rotter – og derfor varetages afhentning af dette ved husstanden som normalt (kritisk opgave/funktion). Følg med i situationen på denne side https://www.avv.dk/om-avv/avvs-service-i-forbindelse-med-corona-virus/