Vil du være med til at drive vores Energianlæg effektivt?

Hos AVV I/S driver vi et effektivt kraftvarmeproducerende anlæg med to ovne. Det varetages af et team på cirka 20 medarbejdere, hvis primære opgaver er at drifte og vedligeholde Energianlæggets to ovnlinjer. Til dette team søger vi to-tre nye kollegaer. Som vores nye kollega, skal du være en del af et vagthold på 13 mand, der bemander anlægget døgnet rundt. Der er tale om tre holdskift efter en årsplan med seks ugers rul, hvor der er planlagt arbejde hver anden weekend.

Jobbet
På Energianlægget er der en afdelingsleder, som er overordnet ansvarlig. Desuden er der en driftsansvarlig og en vedligeholdsansvarlig, som har hver deres fagområde. Den driftsansvarlige, som har det faglige ansvar for vagtholdet vil du naturligt få et tæt samarbejde med. Samtidig vil du få tre-fire primære makkere, som du vil være på vagt med.


Dine primære opgaver vil være indenfor følgende områder:

• Overvågning og observation af anlægget
• Kranføring og dermed indfyring af affald
• Almindelige vedligeholdelsesopgaver på anlægget
• Specialopgaver alt efter kompetencer

I løbet af et seks ugers rul vil der være cirka seks dagvagter, som den enkelte vagt selv kan planlægge i forhold til vagtplanen. På dine dagvagter vil der være mulighed for, at du kan beskæftige dig med forskellige typer af opgaver, for eksempel vedligeholdelse, revision, projektarbejde eller lagerstyring.

Personprofil
Du trives i et miljø, hvor vi på en respektfuld måde stiller krav til hinanden, er ansvarlige og har en positiv tilgang. Du tager ansvar og kan håndtere, at der er periodisk travlt, ligesom du er god til at håndtere nødsituationer, når de opstår.
Du er sikkert forholdsvis nyudlært maskinmester eller lignende og søger et job, hvor du kan prøve kræfter med de kompetencer, du nu har erhvervet dig.

Virksomheden
AVV I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Hjørring og Brønderslev kommuner og arbejder som en selvstændig enhed med egen administration og økonomi. Vi behandler affald for områdets 102.000 borgere og 3.500 virksomheder, og vores ambition er at være i front – både inden for miljø, formidling og forretningsudvikling. Vi satser på viden og innovation og har fokus på den globale agenda på miljøområdet. AVV varetager også administrationen for Modtagestation Vendsyssel I/S, der behandler farligt affald fra hele Vendsyssel. Du kan læse mere om organisationerne her: www.avv.dk & www.modtagestation.dk

Vi tilbyder
En stilling, hvor du sammen med kompetente kollegaer har plads til at afprøve nye idéer og til at gøre tingene rigtigt. Et job, hvor der både er fokus på stabil drift og udvikling og en arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø rigtig højt. Løn efter kvalifikationer.

Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kenneth Kristensen på tlf. 9623 6644 eller HR-ansvarlig Dina Bentzen på tlf. 5139 5850. Ansøgningsfristen er den 19. november 2018. Ansættelse efter aftale. Ansøgning sendes til AVV på job@avv.dk mærket maskinmester.