Madaffald skal indsamles til bioforgasning, så vi kan udnytte ressourcerne i det endnu bedre. Det er både et politisk krav og en fremtidsvision i mange kommuner. Men før madaffald kan bioforgasses, skal det forbehandles på et anlæg, der frasorterer urenheder som emballage o.lign og omdanner affaldet til en pulp, dvs. masse, der kan (indfyres) tilgå eller behandles i et biogas-anlæg. Udvalgsformand Ole Ørnbøl udtaler i en artikel 10/9 til Nordjyske "Alle venter på, at nogen tager det første skridt, og det tør vi altså godt."

Gavnligt for økonomi, miljø og arbejdspladser

Anlægget er projekteret til at koste omkring 20 mio. kr. og kan evt. etableres i partnerskab med en privat virksomhed. Anlægget får en minimum kapacitet på 15.000 ton om året, og hvis den kapacitet udnyttes fuldt ud, vil behandlingen af madaffald koste 350 kr. pr. ton. I dag behandles madaffald på anlæg i Kolding til en samlet tonpris på 590 kr. Udover en økonomisk gevinst vil anlægget skabe arbejdspladser i det nordjyske og spare miljøet for transportbelastning.