Nordværk søger en stærk og empatisk personaleleder med god teknisk indsigt, til at lede Nordværks energianlæg i Hjørring.

Har du erfaring med personaleledelse, kendskab til drift af tekniske anlæg og ønsker du at bidrage til at indfri ambitionerne for fremtidens affaldshåndtering og ressourceudnyttelse – til gavn for hele Nordjylland?

På energianlægget sikrer vores affaldsbaserede produktionsanlæg, at affald bortskaffes optimalt, samtidig med at der produceres energi i form af fjernvarme og elektricitet.

Om jobbet
Du får det overordnede ansvar for energianlæggets 21 medarbejdere. Afdelingslederen har sit primære ledelsesmæssige fokus delt mellem det strategiske niveau omkring drift og optimering af energianlægget og trivslen på energianlægget, som er et vigtigt fokusområde. Den daglige ledelse varetages af den driftsansvarlige og den vedligeholdelsesansvarlige med støtte og opbakning fra afdelingslederen.

Opgaverne vil bl.a. være:

  • Personaleledelse, herunder MUS, kompetenceafklaring, trivsel mm.
  • Leder og sparringspartner for afdelingens 2 fagansvarlige indenfor drift og vedligehold
  • Budget- og økonomiansvarlig for afdelingen, herunder udarbejdelse og opfølgning på KPI’er
  • Ansvarlig for den samlede projektportefølje på anlægget
  • Projektleder/chef på større projekter i afdelingen
  • Udvikling og fastlæggelse af vedligeholdelses- og driftsstrategi i samarbejde med de fagsansvarlige
  • Indgå og deltage aktivt i ledergruppen, herunder give indspil til chefgruppen

Afdelingslederen indgår i et ledelsesteam, hvor det forventes at der deltages i ledelsesmæssig sparring på tværs af virksomheden. Du kommer til, i tæt samarbejde med energichefen og resten af enheden, at bidrage til udvikling på affaldsområdet med henblik på at indfri ambitionerne indenfor fremtidens affaldshåndtering og ressourceudnyttelse og den grønne omstilling.

Derudover vil du i tæt samarbejde med energichefen og resten af enheden skulle bidrage til udvikling på affaldsområdet med henblik på at indfri ambitionerne indenfor fremtidens affaldshåndtering og ressourceudnyttelse og den grønne omstilling.

Om dig

Der kan være mange faglige veje ind til stillingen. Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk baggrund som f.eks. ingeniør, maskinmester eller lignende samt ledererfaring gerne suppleret med en ledelsesmæssig overbygning og også gerne indsigt i arbejdsmiljømæssige forhold.

Da du får ansvaret for økonomien på energianlægget, er det vigtigt at du forstår de sammenhænge og mekanismer, der ligger til grund for regnskaber og budgetter.

Du er god til at skabe strukturer og se sammenhænge, som organisationen kan nyde godt af. Du mestrer kommunikation på tværs af faggrænser, er samarbejdsorienteret og trives med en bred kontaktflade, så du naturligt indgår i dialog på alle niveauer. Din tilgang til opgaver og problemstillinger er løsningsorienteret og pragmatisk og du udøver en tillidsbaseret og involverende ledelse, som sikrer et fællesskab og sammenhold i afdelingen.

Vi kan tilbyde
Du vil få en central rolle og en bred kontaktflade i en dagligdag der er kendetegnet af høj faglighed og godt samarbejde. Vi arbejder i et uformelt miljø med fokus på at spille hinanden gode. Du får engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger, som bidrager til et positivt og godt arbejdsmiljø.

Du kommer med fra starten i et fusioneret affaldsselskab, der med ny ejerstrategi har sat ambitionsniveauet højt. Du får derfor stor indflydelse på egne opgaver og kan være med til at præge den fremtidige udvikling i enheden og selskabet.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentligt og der gives løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst.

Dit primære arbejdssted bliver på vores adresse i Hjørring.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte energichef Michael Bering på mail mb@nordvaerk.dk eller telefon 20 28 32 80.

Ansættelse snarest muligt og senest 1. februar 2023.

Send din ansøgning og CV samt eventuelle bilag via quickapply i Jobindex. Ansøgningsfristen er 29. november 2022.

Nordværk I/S

Nordværk er et nyt affaldsfællesskab mellem RenoNord og AVV med ambitioner om fremtidens affaldshåndtering og ressourceudnyttelse – til gavn for hele Nordjylland. Vi er beliggende i Aalborg og Hjørring. Organisationen driver bl.a. affaldsenergianlæg, miljø- og deponianlæg, sorteringsanlæg, genbrugspladser, transport- og logistikafdeling, genbrugsbutik samt en afdeling for farligt affald.

Nordværk I/S er ejet af 6 nordjyske kommuner, og er en stærk aktør i fremtidens grønne omstilling. Virksomheden har fokus på at skabe de bedst mulige cirkulære løsninger i fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering i Nordjylland. Du kan læse mere på Nordvaerk.dk.