Siden 2012 har AVV i Hjørring modtaget affald til behandling fra nord-Atlanten, nærmere betegnet fra Færøerne. Færøerne har både genbrugspladser og forbrændingsanlæg, men kan ikke behandle alt affald selv.

Startede med farligt affald
Aftalen om et samarbejde startede med Torshavn Kommune, som havde brug for en samarbejdspartner i Danmark, der kunne håndtere og behandle olie- og kemikalieaffald. Torshavn Kommune indgik derfor en aftale med Modtagestation Vendsyssel i Hjørring. Hurtigt blev der også indgået aftale med AVV om modtagelse og behandling af elektronik-affald, i dette tilfælde køle-og frysemøbler. I 2015 havde affaldsselskabet IRF i Leirvik også fået øjnene op for det gode samarbejde, som Torshavn Kommune, AVV og MV havde opbygget, og her blev der indgået en lignende aftale om behandling af olie- og kemikalieaffald.

Miljøopgaver og lokale arbejdspladser
Mængden af køle- og frysemøbler til AVV udgør ca. 100 ton årligt. Jern og metaller fra køle- og frysemøblerne genanvendes, og væsker og gasser tappes af og destrueres. Olie- og kemikalieaffald til Modtagestationen udgør ca. 40 ton om året. Dette affald afhentes på Hirtshals Havn, og på Modtagestationen behandles noget af affaldet, mens andet klargøres til slutbehandling på andre anlæg i Danmark. 
Dermed samarbejder AVV, Modtagestation Vendsyssel og affaldsselskaberne på Færøerne over nord-Atlanten om en miljøopgave, som samtidig giver arbejde lokalt i Hjørring.