Affald til AVV-sortering er affald der IKKE er sorteret i "rene" fraktioner, som du kan se i vores sorteringsvejledninger.

Når du afleverer et læs, skal du altid være opmærksom på, om affaldet evt. omklassificeres til AVV-sortering!!


Affald til AVV-sortering

Affaldet stammer ofte fra oprydninger, bygningsrenovering og -nedrivning men kan forekomme ved alle affaldstyper!

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.315 kr. pr. ton

 


 

Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.