Virksomheder kan aflevere mindre mængder isolering på genbrugspladserne via Mærk Affaldet - se priserne her


For kommunale affaldskunder gælder:

Følgende materialer må ikke komme i sorteringen Isolering:


Isolering til genanvendelse

F.eks. stenuld (Rockwool), glasuld (Isover), mineraluld, rockfon

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

2019: Pris: 1.200 kr. pr. ton

2020: Pris: 1.215 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 25. november 2019  og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.