Virksomheder kan aflevere mindre mængder isolering på genbrugspladserne via Mærk Affaldet - se priserne her


For kommunale affaldskunder gælder:

Følgende materialer må ikke komme i sorteringen Isolering:


Isolering til genanvendelse

F.eks. stenuld (Rockwool), glasuld (Isover), mineraluld, rockfon

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.865 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2020  og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.