Følgende materialer må ikke komme i sorteringen Keramik og porcelæn:

  • Ikke-glaseret tegl i form af mursten og teglsten
  • Keramiske kogeplader, der udsorteres som hvidevarer

Keramik og porcelæn

F.eks. Hvid og farvet sanitet, andet porcelæn, klinker, glaseret tegl, glaserede fliser, glaseret keramik

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 900 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2018 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.