Følgende materialer må ikke findes i mursten og beton:


NB!


Mursten og beton

F.eks. Ikke-glaserede tegl, facadesten, bagsten, beton

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 50 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 2. januar 2020 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.