Virksomheder kan aflevere mindre mængder plast på genbrugspladserne via Mærk Affaldet - se priserne her


For kommunale affaldskunder gælder:

Plast er et materiale, der med fordel kan genanvendes. For at plasten kan genanvendes skal den være sorteret og ren.

  • Plasten skal være fri for jord, halm og lignende
  • Bøtter, dunke og beholdere skal være tømte
  • Emballager der har indeholdt faremærkede kemikalier kan ikke genanvendes – dog undtaget følgende mærker

Priser markeret med en "*" er markedspriser, der reguleres hver måned. 

Priser markeret med et "-" (minus) foran prisen, betyder, at I som kunde får penge for affaldet. 


Plastfolie, klart

F.eks. emballeringsfolie, bobleplast, krympefolie, pallehætter, LD-PE folier

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.061 kr. pr. ton*


Plastfolie, farvet

F.eks. emballeringsfolie, bobleplast, krympefolie, pallehætter, LD-PE folier

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.061 kr. pr. ton*


Landbrugsfolie til energiudnyttelse

F.eks. sort kraftig plastfolie, så vidt muligt frit for halm og jord

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.000 kr. pr. ton


Plastdunke

Dunke uden indhold og uden faremærkning, dog undtaget:

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 500 kr. pr. ton


Blandet hård plast og hård PVC

F.eks. plastvinduer og -døre, havemøbler, hyndebokse, palletanke uden gitter, gulvvarmeslanger, rør til brugsvand m.m.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 2.230 kr. pr. ton


Hård PVC

F.eks. tagrender, nedløbsrør, kloakrør, trapezplader, ventilationskanaler, profiler m.m.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 2.230 kr. pr. ton


Urtepotter

F.eks.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: -150 kr. pr. ton*


Blomsterbakker

F.eks. fra havcentre, gartnerier o. lign.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: -150 kr. pr. ton


Big bags (storsække)

F.eks. fra landbrug

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Priser:

  • Hvide (rene), -100 kr. pr. ton*
  • Hvide (tømte), gratis*
  • Farvede (tømte), 580 kr. pr. ton*

Kan også afleveres på:


Priserne er sidst ændret den 2. september 2020 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.