Døre og vinduer der ikke indeholder PCB eller klorerede paraffiner over grænseværdien for forurenet bygningsaffald


Døre og vinduer uden påvist PCB og klorerede paraffiner over grænseværdierne for genanvendelse

Døre og vinduer, dateret fra 2001


Vinduer og døre af plast (PVC)

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 2.230 kr. pr. ton


Vinduer og døre med trærammer

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 694 kr. pr. ton


 

Priserne er sidst ændret den 11. januar 2021 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.