På AVVs Energianlæg brænder vi lejlighedsvis affald fra udlandet. Det udnytter anlæggets kapacitet og sikrer energiudnyttelse af affaldet, der omdannes til strøm og varme. Denne praksis fungerer normalt upåklageligt, men fredag den 22. januar 2016 fik vi leveret et læs affald fra Norge, der ikke overholdt kravene. Vi har derfor med øjeblikkelig virkning indstillet leverancer fra den pågældende producent.

Sorteringskrævende affald
Lastvognstoget med det norske affald i baller blev den 22. januar stoppet af Skat ved havnen i Hirtshals. En del af ballerne var itu, og det var synligt, at der var gips, isoleringsmateriale og kabler i det brændbare affald. Skat gav besked videre til de danske miljømyndigheder, der har pålagt AVV at sortere affaldet, så affald til deponering og evt. genanvendelse frasorteres. Denne opgave har vi startet op på Miljøanlæg Rønnovsdal. Fra samme leverandør har vi tidligere konstateret og påtalt urenheder i det brændbare affald. Vi havde tydeligt påpeget, at dette ikke kunne accepteres og har således sagt stop for leverancer for den pågældende producent.

Ikke de store miljømæssige problemer
Når vi kigger på affaldets sammensætning, vil der altid i denne form for sorteret industriaffald til forbrænding være en del materialer, der ikke er blevet helt frasorteret. Det giver ikke de store miljømæssige problemer ved forbrænding på vores Energianlæg, men det kræver, at der i forbindelse med røggasrensningen bruges uforholdsmæssigt meget kalk.