Som virksomhed har I mulighed for at benytte alle AVV's genbrugspladser. Ordningen for erhvervsaffald på genbrugspladserne "Mærk affaldet" er en oplagt mulighed, hvis I bortskaffer små mængder affald (op til 300 kg) og ikke har brug for større container-arrangementer på virksomheden. Ordningen gælder for køretøjer op til 3500 kg eller en trailer. 
I kan finde AVV's genbrugspladser her!

Følgende genbrugspladser holder åbent for virksomheder fra kl. 7.00 på hverdage:

Vær opmærksom på, at farligt affald IKKE hører ind under denne ordning, men afregnes særskilt!


Tilmelding til Mærk affaldet

Ønsker I at benytte jer af denne ordning, skal I tilmelde jer én (eller flere) af nedenstående mærke-ordninger eller betale pr. gang, hvis I vil bruge genbrugspladserne. I kan købe et abonnement, hvor I betaler pr. år (alle priser gælder ét køretøj og er ekskl. moms).

Priserne gældende pr. 1. januar 2020:

  • Grønt mærke koster 1.452 kr. om året og dækker op til 2 besøg pr. måned
  • Gult mærke koster 2.868 kr. om året og dækker op til 5 besøg pr. måned
  • Rødt mærke koster 5.688 kr. om året og dækker op til 12 besøg pr. måned
  • Blåt mærke koster 171 kr. for hver gang, du besøger anlægget. Her modtager du et blå mærke, som viser genbrugsvejlederen, at din virksomhed hver måned får tilsendt en regning, der opgør jeres besøg.

Vi bruger køretøjets/trailerens registreringsnummer ved tilmeldingen i vores system. Derfor skal klistermærket placeres i bilens forrude eller på traileren, afhængig af hvad der ønskes tilmeldt.

Vær opmærksom på, at det erhvervsgrundgebyr, som opkræves af din kommune, ikke giver adgang til genbrugspladserne, da dette beløb er til dækning af andre faste udgifter. I kan læse mere om grundgebyret i Hjørring Kommune her og i Brønderslev Kommune her.

Klik på jeres hjem-kommune for tilmelding til ordningen via virk.dk.

Hvis jeres virksomhed har hjemadresse uden for en af de to kommuner, kan I stadig godt tilmelde jer Mærk affaldet. I klikker blot på et af de to bannere nedenfor.