Alle virksomheder, der håndterer, modtager eller afsender farligt gods over en vis mængde (afhængig af type), skal ifølge lovgivningen have tilknyttet en uddannet sikkerhedsrådgiver.

Vi kan hjælpe med at vurdere, om jeres virksomhed er underlagt disse bestemmelser.

Vi tilbyder også sikerhedsrådgivning ved modtagestationens egen, uddannede sikkerhedsrådgiver.

Ring og hør mere!

Kontakt os på tlf. 9623 6644.