Hvert år gennemgår vi priserne for affald. Hvis afsætningspriserne har ændret sig markant, fører det til prisændringer for de relevante affaldstyper. Det har dog kun været tilfældet for to affaldstyper i 2018: Affald til deponi og Affald til AVV-sortering.

Udover de nævnte prisændringer, der gælder for hele 2018, regulerer vi hver måned priserne for disse tre affaldstyper: