Hvert år gennemgår vi priserne for affald. Hvis afsætningspriserne har ændret sig markant, fører det til prisændringer for de relevante affaldstyper.

I 2019 sker der prisændringer for flere affaldstyper, bl.a. for stort og småt brændbart affald, som stiger med 50 kr./ton.

Alle nuværende og kommende priser finder du her

Udover ændringer i års-priserne, der gælder for hele 2019, regulerer vi hver måned prisen for disse tre affaldstyper: