På AVV's Energianlæg lukkes der ikke bare varm luft ud gennem skorstenen. Nej. Røgen energiudnyttes til sidste varmegrad. 

Det sker ved et såkaldt røggaskondenserings-anlæg. Det blev opført i 2016.

Store miljøgevinster
Anlægget bidrager til, at borgere kan få billig og miljøvenlig varme.

I forvejen leverer AVV's Energianlæg varme til 10.500 husstandes årlige forbrug. Ved at køre røgen gennem det ekstra anlæg, kan vi forsyne yderligere 2.000 husstande med varme.

Udover at behandlingen i anlægget giver bedre energiudnyttelse, skaber det også en renere røg. Røgen fra AVV's skorsten renses i forvejen for bl.a. tungmetaller og svovl - og med røggaskondenserings-anlægget forstærkes den effekt.

Det tekniske
Anlægget kondenserer, dvs. fortætter vanddampen i røgen. Det frigør energi – energi, der ellers ville blive sendt ud gennem skorstenen. På den måde trækker vi endnu mere energi ud af processen med at forbrænde affald. 

Kondenseringen foregår i en rørkondenser, et særligt modul. Når røggassen ledes gennem rørkondenserens 3.000 rør, overføres en stor del af røggassens energi til fjernvarmevand, der sendes ud til forbrugerne. Røgens temperatur falder fra ca. 130 til ca. 45 grader.

Der frigives 6-7.000 liter vand i timen, som vi kan udnytte i andre processer på Energianlægget.

Samarbejde med Hjørring Varmeforsyning
Anlægget med røggaskondensering kom i stand gennem et samarbejde med Hjørring Varmeforsyning.

Formålet var at øge energiudnyttelsen med knap 20% i det affald, der behandles på anlægget. Anlægget kostede 36 mio. kr. og blev finansieret af Hjørring Varmeforsyning. 

Historisk billede nedenfor
Her er et historisk billede fra AVV fra 2016, hvor Energianlægget en kort overgang har to skorstene. Her er det nye røggaskondenserings-anlæg taget i brug (det til højre for glaspartiet). Den ældre blå skorsten blev umiddelbart herefter nedtaget.