AVV opfører i øjeblikket nyt røggaskondenserings-anlæg i forbindelse med Energianlægget på Miljøvej. Anlægget skal optimere udnyttelse af energien fra forbrændingen, så AVVs Energianlæg og Hjørring Varmeforsyning også fremover kan forsyne områdets borgere med billig og miljøvenlig varme.

Store miljøgevinster at hente
Anlægget kondenserer, dvs. fortætter vanddampen i røgen. Det frigør energi – energi, der tidligere blev sendt ud gennem skorstenen. Det betyder, at vi fremover kan udnytte endnu mere af energien i affaldet til at producere varme. I dag producerer AVVs Energianlæg varme til 10.500 husstandes årlige forbrug. Når det nye anlæg står færdigt, kan vi forsyne yderligere 2000 husstande med varme.

Udover at behandlingen i det nye anlæg giver bedre energiudnyttelse, skaber det også en renere røg. Røgen fra AVVs skorsten renses allerede i dag for bl.a. tungmetaller og svovl. Det nye anlæg vil forstærke den effekt.

Sådan foregår det
Kondenseringen foregår i en rørkondenser, et særligt modul, der kobles på AVVs eksisterende anlæg for røgrensning. Når røggassen ledes gennem rørkondenserens 3000 rør, overføres en stor del af røggassens energi til fjernvarmevandet, der sendes ud til forbrugerne. Røgens temperatur falder fra 130 til 45 grader. Ved denne proces frigives der 6-7000 liter vand i timen, som vi kan udnytte i andre processer på Energianlægget.

Samarbejde med Hjørring Varmeforsyning
Opførelsen af røggaskondensering blev foranlediget gennem et samarbejde med Hjørring Varmeforsyning. Formålet med det nye røggaskondenseringsanlæg er at øge energiudnyttelsen med knap 20% i det affald, der behandles på anlægget. Anlægget koster i alt 36 mio. kr. og finansieres af Hjørring Varmeforsyning. Det forventes at stå klart omkring 1. april 2016.