Hvis du bor i et boligselskab, må du selvfølgelig benytte alle AVVs tilbud, dvs. bobler, genbrugspladser m.v.
Men mange boligselskaber vælger at lave lokale affaldsøer, hvor beboerne nemt kan aflevere affaldet på stedet. I kan få opstillet containere til f.eks.:

  • brændbart affald
  • papir og aviser
  • glas og flasker
  • batterier
  • storskrald (må kun være lejeres større brugsgenstande - IKKE bygningsaffald)

AVV hjælper gerne med at indrette en affalds-ø hos jeres boligselskab.

Storskrald og haveaffald

I kan desuden leje en storcontainer til storskrald og haveaffald hos AVV.
Boligselskaber kan aflevere storskrald (f.eks. lejeres møbler og lignende) og haveaffald gratis. Det kræver, at I som boligselskab sender en tilmelding, inden I afleverer affaldet på AVVs anlæg.
Enten på vejning@avv.dk eller via sms til tlf. 2575 0111 (I kan sende en sms helt op til 30 min. før aflevering.
Skriv i mail eller sms:

  • kontaktperson hos boligselskabet (typisk varmemesteren)
  • boligselskabets navn og evt. adresse (angiv p-nummer eller adresse)
  • hvad er det for noget affald (brændbart eller haveaffald)?
  • vognmand/transportør
  • dato for aflevering

Bemærk, at affaldet skal være korrekt sorteret – ellers kan vi pålægge jer et gebyr. I tvivl om noget? Ring på 9623 6644 og spørg.

Loppemarkeder

Loppemarkeder kan også aflevere affald gratis. Her gælder samme fremgangsmåde ift. tilmelding som for boligselskaber (se ovenfor).