Når du som privat boligudlejer driver virksomhed med CVR-nummer, og skal bortskaffe affald fra din udlejningsejendom, så kan du via følgende links få information om gældende regler: