Når du som privat boligudlejer driver virksomhed med CVR-nummer og skal bortskaffe affald fra din udlejningsejendom, så gælder følgende:

  • Lejeres affald er privat affald, som kan bortskaffes til genbrugspladsen.

  • Lejeres storskrald som f.eks. møbler og lignende kan afhentes gratis via AVVs storkraldsordning.

  • Affald som kan henføres til ejendommen og dermed virksomheden (f.eks. fra renovering, vedligehold og andre arbejder), er erhvervsaffald. Derfor skal du, hvis du ønsker at benytte genbrugspladsen, tilmelde dig abonnementsordningen "Mærk Affaldet", som er ordningen for mindre mængder erhvervsaffald på genbrugspladsen.