Det er Nordværks indtryk, at borgerne i Hjørring og Brønderslev er i front, når det gælder sortering af affaldet fra husholdningerne. Den helt nye affaldssortering i kommunerne går også fortsat godt. De seneste tal viser, at der indsamles store mængder papir, plast og metal (og for Hjørrings vedkommende også madaffald).

I januar blev der fx sorteret 49 tons papir alene i Brønderslev. Og borgerne i Hjørring sorterede over 85 tons plast og metal.

De seneste tal for februar måned er ikke endeligt opgjort. Men de indikerer, at borgerne i den grad tager sortering til sig. Vi er på vej mod de ønskede mål om at genanvende mere af det indsamlede affald fra husstandene – og gerne over 50%.

Læs mere om affaldssortering i Brønderslev kommune: 
https://www.avv.dk/borgere/affaldssortering-hjemme-hos-dig/broenderslev-kommune/

Læs mere om affaldssortering i Hjørring kommune: 
https://www.avv.dk/borgere/affaldssortering-hjemme-hos-dig/hjoerring-kommune/

AVV har ikke investeret i eget sorteringsanlæg af plast og metal, og leverer det sorterede og indsamlede plast og metal til RenoNords sorteringsanlæg i Aalborg. Her sorteres alt fra shampooflasker til cola- og konservesdåser.

Papiret håndteres af AVV's Ressourcehal, hvor det presses i baller. Ballerne sendes med lastvogn til fabrikker, hvor papiret indgår i fremstillingen af nye materialer, fx æggebakker.

Madaffald (indsamles kun i Hjørring Kommune) sendes til et anlæg, hvor affaldet omdannes til biogas og gødning.

Restaffald køres til AVVs Energianlæg, hvor det omdannes til fjernvarme og elektricitet.