Lovgivningen forpligter alle affaldsproducenter til at sikre, af affald til deponering bliver grundlæggende karakteriseret. Derfor skal alle læs affald, der afleveres til deponering på AVVs Miljøanlæg, være ledsaget af en deklaration – et skema I som affaldsproducent har udfyldt. 

Bestil en deklaration

I bestiller en deklaration ved at klikke her og udfylde formularen https://deklaration.avv.dk.

Når I har modtaget den godkendte deklaration, skal I udskrive den eller medbringe den digitalt på det anviste anlæg, da den skal scannes ved indvejningen. Deponeringsegnet affald skal vurderes på baggrund af en række oplysninger, og der kan være sagsbehandlingstid, dog maksimalt 3 hverdage.  

OBS! Vær opmærksom på, at I skal oprette jer som bruger, før I kan bestille en deklaration på affaldet. Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte AVVs Vejekontor på tlf. 9623 6623.