Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Grene, diameter over 5 cm
  • Rødder

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Hvad sker der med affaldet:

Grenene neddeles på Nordværks Miljøanlæg og brændes efterfølgende på energianlægget.

Rødder renses og neddeles på Nordværks Miljøanlæg forud for forbrænding.


Modtagere af affaldet:

Nordværks Energianlæg


Miljø:

Det er miljømæssigt og økonomisk bedre at udnytte energien i grene og rødder end at neddele og kompostere dem. Der kræves energi til transport, neddeling og håndtering for at omdanne store grene og rødder til kompost.


Sikkerhed:

Vær opmærksom på løfteteknik


Øvrigt: