Hos Nordværk arbejder vi på, at kommunernes borgere får større indsigt og interesse for affaldssortering og genbrug. Det gør vi blandt andet ved at fortælle historier på sociale medier, på vores hjemmeside, i trykte publikationer eller i pressen, hvor vi altid vil lade billeder og video være en del af fortællingen til at understøtte budskabet.

Nordværk har stort fokus på, at offentliggørelsen af billed- og videomaterialet skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Disse retningslinjer er beskrevet for at sikre, at ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, når vi offentliggør billed- eller videomateriale. Retningslinjerne beskriver, hvordan personoplysninger i form af billeder og video håndteres på digitale og trykte medier. Retningslinjerne bygger på Datatilsynets vejledninger og anbefalinger.

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller fra deres forældre).

Billederne vil for det meste blive brugt på vores hjemmeside www.nordvaerk.dk eller på vores Facebook-sider og Instagram. Hvis vi tager portrætbilleder, vil vi altid få skriftligt samtykke til brug fra den portrætterede eller dennes forældre. Ved situationsbilleder indhenter vi altid mundtligt samtykke i situationen, hvor billedet tages, selvom det ikke er et krav. Billederne behandles dermed med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi vil altid følgende procedure ved indsamling:
• Spørge læreren, om der er elever, der ikke må fotograferes.
• Spørge de pågældende, om vi må tage et billede af dem.
• Oplyse om billedets brug.
• Følge ønskerne fra de adspurgte.
• Kun tage relevante (harmløse) situationsbilleder af gæster.
• Aftale på forhånd, hvis hele navne skal med.
• Fjerne billeder fra vores egne medier, hvis vi får et ønske om det.

Download retniningslinjer som PDF.