På AVVs tre miljøanlæg modtager vi og behandler vi årligt ca. 16.000 ton haveaffald. Haveaffaldet stammer primært fra vores 18 genbrugspladser.
På vores miljøanlæg knuses og sorteres haveaffaldet og bliver herefter til tre fraktioner:

  • Biobrændsel 

Materialet energiudnyttes på AVVs Energianlæg i Hjørring

  • Jordforbedrende materiale

Materialet kan afhentes gratis af landmænd

  • Materiale til kompostering 

Materialet gennemgår en komposteringsproces på vores anlæg,
og udleveres gratis til borgerne fra vores genbrugspladser

Er du som landmand interesseret i at aftage det jordforbedrende materiale, så kontakt AVV og få en snak om de fordele der er ved at tilføre jorden dette materiale. Det jordforbedrende materiale giver næring til jorden samt giver jorden skruktur. 

Det jordforbedrende materiale udleveres gratis fra vores anlæg, så længe lager haves. Ønsker du materialet leveret afregnes du for transporten.

Kontakt AVV på tlf. 9623 6644 for nærmere information.