På vores tre miljøanlæg modtager vi og behandler vi årligt ca. 16.000 ton haveaffald. Haveaffaldet stammer primært fra vores 18 genbrugspladser.
Vi knuser og sorterer haveaffaldet i følgende tre fraktioner:

  • Biobrændsel 

Materialet energiudnyttes på Nordværks Energianlæg i Hjørring

  • Jordforbedrende materiale

Materialet kan afhentes gratis af landmænd

  • Materiale til kompostering 

Materialet gennemgår en komposteringsproces på vores anlæg. Efterfølgende kan borgerne gratis afhente kompost på genbrugspladserne

Er du som landmand interesseret i at aftage det jordforbedrende materiale, så kontakt Nordværk og få en snak om de fordele, der er ved at tilføre jorden dette materiale. Det jordforbedrende materiale giver både næring og struktur til jorden. 

Det jordforbedrende materiale udleveres gratis fra vores anlæg, så længe lager haves. Ønsker du materialet leveret afregnes du for transporten.

Kontakt Nordværk os på tlf. 9623 6644 for nærmere information.